Makale Nedir? Nasıl Yazılmalıdır?


Makale nedir? Nasıl yazılmalıdır?

Makale, herhangi bir konu hakkında bilgilendirici, gerçek olanı gösterici, fikir ve düşünce verici özellikleri ile hazırlanan yazılardır. Makalenin temel amacı, herhangi bir konu hakkında çeşitli kanıtları kaynak göstererek fikir savunmaktır.

Doğrudan okuyucuya sunulması amaçlanan makale, inandırıcı ve bilgilendirici düzeyde hazırlanmalıdır. Konu hakkında açıklama yapmak, bilgilendirmek, detaylara yer vermek ve tüm bunları belli sebeplere dayalı olarak sunmaya, makale denmektedir.

Makale, günümüzde dijital platform da sıklıkla kullandığımız bir araçtır. Özellikle web sitelerinin temel içerik ihtiyaçlarından birisi şüphesiz makalelerdir.

Belirli bir sektör, plan yada konu hakkında hazırlanan makaleler, kullanıcıya iletilmek ve bilgi vermesi adına hazırlanır.

Genel olarak makale biçimi, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Tüm bölümlerin detaylıca incelemesini ele alalım.

Makale Nasıl Yazılmalıdır?

Makale nedir? Nasıl yazılmalıdır? Nelere dikkat edilmesi gerekir.

Makaleler giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Belirlediğiniz herhangi bir konu hakkında detaylı bir araştırma yapmak özellikle web site içerikleri kategorisinde zorunluluk haline gelmiştir. Zira arama motoru ve kullanıcı prensibini düşünerek hazırlanan makaleler, seo uyumlu olur.

Makalenin giriş kısmında, konunun netliğini ispatlamak gerekir. Yani okuyucu makaleye ulaştığında giriş kısmında aradığı içerik olup, olmadığını teyit eder. Hazırlanan konu, giriş kısmında bahsedilmeli ve konunun kısa bir özeti gibi yer almalıdır.

Özellikle dijital platformda kullanılacak bir makale hazırlanıyorsa bunu asla ihmal etmemeli, doğrudan hedef kitlenin aradığı anahtar kelimelerin, yazıyla birlikte uyum halinde ona sunulmasını sağlamalısınız.

Yani makale giriş kısmı, hazırladığınız makalenin konusunu içermelidir.

Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir

Makalenin gelişme kısmı ise, hazırlanan konunun verilebilecek en fazla detayıyla sunulmasıdır. Yani gelişme kısmında, belgelerle, kanıtlarla yada direkt fikirlerle konunun gerçekçiliği savunulur. Yazar, herhangi bir konu üzerinde gözlemlediği, araştırdığı yada yapılan araştırmaların getirdiği sonuçları kullanmakta özgürdür.

Bu okuduğunuz da bir makaledir. Ve inceleyin. Giriş kısmında makalenin ne olduğu hakkında kısa bir bilgi edindiniz. Gelişme bölümünde ise makalenin nasıl hazırlanması gerektiği, yani detaylı bir anlatımın içine doğru ilerlediniz. Burada kullandığım örnekte, kanıtlama metotlarıdır. Bu makaleyi bir kanıt ve araştırma olarak sizlere sunabiliyorum.

Makalenin sonuç bölümünde ise, makalenin bütünün toparlanıp, giriş – gelişme bölümleriyle harmanlanıp, en son olarak sonuca bağlanmasıdır. Konunun tüm özetini birkaç kısa paragrafta sonuçlarsanız, yazının etkisi daha da artacaktır.

Öğretici ve bilgilendirici amaçla hazırlanan makaleler, konusuna göre üslup seçilebilen bir türdür. Kimi makale içeriği ciddi ve resmi olurken, kimi makale içeriği sohbet havasında ilerleyebilir. Bu, yazarın konusu ile olan ilişkisiyle ortaya çıkar.

Ancak dikkat edilmesi gereken şey, yazarın konuyu tarafsız olarak ele almasıdır. Dijital dünyada bu pek mümkün olmayabiliyor. Sadece blog yazılarında bu kurala uyum sağlanabilse de, web site genel içerik senkronizasyonun da, kişiler kendi menfaatlerini savunacak görüşte makaleler üretebiliyor.

Makale yazarlığı, gelişen dijital dünyanın yeni bir iş sahası olarak karşımıza çıkıyor. İnternet sayfalarının yoğun artışı, web üzerinden blog yazarlığı ve benzeri makale yazarlığı istihdamına destek sağlıyor. Makale nedir? Nasıl yazılmalıdır?

Makale Özellikleri Nelerdir?

Makalenin konusu her ne olursa olsun belli bir disiplin çerçevesinde yazılmalıdır. Makale özellikleri kısmen tüm makaleleri kapsarken, kısmen de farklılıklar eklenebilmektedir.

 • Makale bir dizi plan ve disiplin içinde yazılmalıdır
 • Öğretici, bilgilendirici, kanıtlayıcı ve açıklayıcı olmalıdır
 • Makalenin başlığı ve alt başlıkları, makale içeriği ile uyum halinde olmalıdır
 • Düşünce ve fikirleri kullanıcıya en uygun üslupla aktarmak gereklidir
 • İnternet ortamı, gazete yada dergi gibi alanlarda kullanılabilir
 • Makale, giriş gelişme ve sonuç bölümlerinden meydana gelmelidir
 • Makale içeriğinde, kanıta, belgeye yada görüşlere yer verilmelidir
 • Anlaşılır, net ve sade bir dille hazırlanmalıdır
 • Makale için her konu nesneldir. Dilenilen herhangi bir konu hakkında makale hazırlanabilir
 • Makaleler genel olarak iki türe ayrılır, bunlar; bilimsel ve edebidir
 • Bilimsel makale, bilirkişilerin hazırladığı içeriklerken, edebi makale de sanat, edebiyat yada eğlence kategorilerinde hazırlanabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir